berniesandersellereller

Eric Rosén på Politism frågar sig om jag är Sveriges svar på Bernie Sanders. Vad betyder det ens? Bernie Sanders är en sådan karaktär som personer inom den brokiga svenska vänstern och det politiska etablissemanget har ganska skilda uppfattningar kring. Vissa gillar honom, andra gör det inte. Oavsett ens inställning är det allt för sällan av några djupgående politiskt analytiska orsaker som man tycker det man gör om exempelvis Sanders.

Continue reading ”MARKUS BLOGG: Är jag en svensk Bernie Sanders?”